Kindly note that we do not rent rooms individually.  Our villas are only available to rent as a whole.
 
โปรดทราบว่าเราไม่มีนโยบายแบ่งเช่าห้องพักเป็นรายห้อง โดยลูกค้าจะต้องเหมาทั้งวิลล่าเท่านั้น"
温馨提示:我们不提供单间出租,只提供整套租借
 

EXCLUSIVE VILLA – ราคาที่พัก

PEAK SEASON

85,000 บาท / คืน
20 ธันวาคม - 10 มกราคม

 

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามราคา

 

ราคาที่พักรวม:

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรณีพัก 7 คืนขึ้นไป แถมอาหารเช้าฟรี
 • บริการทำความสะอาดและแม่บ้านดูแลขณะเข้าพัก
 • อินเตอร์เน็ท WIFI ทั่วทุกจุด
 • ทีวีพร้อมจานดาวเทียม เครื่องเล่นดีวีดี ระบบเครื่องเสียง BOSE ที่วาง IPOD ในทุกห้อง
 • ที่พัก The Tamarind Exclusive Villa รวม 9 ห้องนอน รวมพักได้ 20 ท่าน
 • พนักงานประจำทั้งสองที่ รวม 16 คน (รวมทั้งแม่ครัวและคนขับรถ)
 • สามารถใช้รถยนต์ 3 คัน (รวมรถตู้ Toyota Commuter)
 • ใช้สถานที่ทั้งหมดของวิลล่าเพื่อส่วนตัวไม่ต้องรวมกับแขกอื่นๆ
 • รถรับส่งจากสนามบิน 1 คัน (หากจองตั้งแต่ 7 คืนขึ้นไป)
 • เจ้าหน้าที่ รปภ ประจำ 24 ชั่วโมง

บริการเสริมอื่นๆ (มีค่าใช้จ่าย)

 • บริการเตรียมอาหารเช้าไม่มีค่าบริการ คิดเฉพาะค่าวัตถุดิบ (หากพัก 7 คืนขึ้นไป อาหารเช้าฟรี)
 • บริการอาหารกลางวัน คิดค่าวัตถุดิบและค่าบริการเพิ่มท่านละ 100 บาทต่อมื้อ
 • บริการอาหารเย็น คิดค่าวัตถุดิบและค่าบริการเพิ่มท่านละ 150 บาทต่อมื้อ
 • เครื่องดื่มซ้อฟท์ดริ้งค์ เบียร์ ไวน์ สุราต่างๆ
 • รถรับส่งจากสนามบิน (รถตู้ 13 ที่นั่ง) 3,500 บาท (เที่ยวเดียว)
 • รถรับส่งจากสนามบิน (รถฟอร์จูนเนอร์หรือรถไฮลักซ์วีโก้) 2,500 บาท (เที่ยวเดียว)
 • รถตู้ใช้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง คิดที่อัตรากิโลเมตรละ 20 บาท
 • รถฟอร์จูนเนอร์หรือรถไฮลักซ์วีโก้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง คิดที่อัตรากิโลเมตรละ 17.50 บาท
 • ค่ารถดังกล่าวได้รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และบริการโดยคนขับเวลาระหว่าง 8.00-18.00น แล้ว หากท่านต้องการจะใช้บริการรถในช่วงกลางคืนหรือตอนเช้าตรู่ จะมีค่าบริการเสริม 100 บาทต่อชั่วโมง (ในกรณีรถรับส่งจากสนามบินจะไม่คิดค่าบริการเสริมนี้)
 • ครูสอนเทนนิส 800 บาท ต่อชั่วโมง
 • ครูสอนโยคะ 1,600 บาท ต่อชั่วโมง
 • บริการนวด 600 บาท ต่อชั่วโมง
 • บริการซักรีดเสื้อผ้า ชิ้นละ 25 บาท
 • ค่าล่วงเวลาพนักงานหลัง 22.00น 100 บาทต่อชั่วโมงต่อพนักงาน 1 คนหากต้องการ
 • ค่าเช่าที่พัก สามารถชำระโดยบัตรเครดิตได้ โดยคิดธรรมเนียม 3% ค่าบริการอื่นๆ ไม่สามารถชำระโดยบัตรเครดิต
เงื่อนไขและข้อกำหนด

เวลาเข้าและออกจากที่พัก

เวลาเช็คอินเข้าที่พัก 14.00 น และเวลาเช็คเอ้าท์ภายใน 12.00น (เราไม่สามารถยืนยันคำร้องการขอเช็คอินเข้าที่พักก่อนเวลาหรือเช็คเอ้าท์หลังเวลาที่กำหนดได้ล่วงหน้าได้ ยกเว้นว่าได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร)

จำนวนผู้เข้าพัก

เราอนุญาตให้ผู้เข้าพักได้ไม่เกินจำนวนคนที่กำหนดไว้ในใบจองเท่านั้น และเราอนุญาตการใช้ที่พักสำหรับการพักผ่อนส่วนตัวเท่านั้น โดยเราไม่อนุญาตให้มีการจัดอีเว้นต์หรืองานเลี้ยง หรือการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดโดยไม่มีรับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และหากได้รับการอนุญาตก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การชำระเงิน

ในการจองที่พัก ลูกค้าจะต้องชำระเงิน 50% ภายใน 5 วันหลังจากทำการจอง และจะต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 45 วันก่อนที่จะถึงวันเข้าพัก (หรือภายใน 60 วัน กรณีเป็น Peak Season)

โดยชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น (เงินสกุลไทยบาท ดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์ หรือสกุลเงินหลักอื่นๆ)

เราไม่สามารถยืนยันการจองได้จนกว่าจะได้รับเงินค่าที่พักดังกล่าว และได้รับการยืนยันการชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือการสอบถามการจองหากเราไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

เงินมัดจำประกัน

ลูกค้าจะต้องโอนเงินมัดจำประกันจำนวน 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือ 30,000 บาทก่อนเข้าที่พัก โดยที่เงินประกันจำนวนนี้จะคืนให้กับลูกค้าหลังจากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความเสียหายและหลังจากหักค่าใช้จ่ายอาหารเครื่องดื่ม หรือบริการอื่นที่ลูกค้าได้ใช้บริการๆ เช่นบริการนวดฯ

จำนวนวันพักขั้นต่ำ

ในช่วง Peak Season (เช่นในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่) เรามีกำหนดการจองขั้นต่ำ 10 คืน (ช่วง 20 ธันวาคม -10 มกราคม) และ 5 คืนในช่วง High Season

การยกเลิกการจอง

ในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นที่จะยกเลิกการจอง เรามีนโยบายดังต่อไปนี้

-ยกเลิกการจองภายใน 30 วันก่อนถึงวันกำหนดเข้าพัก หรือ ภายใน 60 วันของวันที่จองในช่วงฤดู Peak Season จะไม่สามารถคืนเงินค่าที่พักที่ได้ชำระมาแล้วใดๆให้ลูกค้าได้

-ยกเลิกการจองระหว่าง 30-60 วัน ก่อนถึงวันกำหนดเข้าพัก หรือภายใน 60-90 วันของวันที่จองช่วงฤดู Peak Season เราจะทำการหักเงิน 50% ของมูลค่าการจอง

-ยกเลิกการจอง 60 วันหรือมากกว่านั้น ก่อนถึงวันกำหนดเข้าพัก หรือ 90 วันหรือมากกว่านั้นของวันที่จองช่วงฤดู Peak Season เราจะทำการหักเงิน 25% ของมูลค่าการจอง

* จำนวนวันจะคำนวณนับจากวันที่เราได้รับการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง

ในกรณีที่ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องแก้ไขการจอง เช่น เปลี่ยนวันเข้าพัก ลดจำนวนวันเข้าพัก เราอาจจะยึดถือว่าเป็นการยกเลิกการจองโดยอาจจะมีค่าปรับหรือไม่มีค่าปรับ ทั้งนี้ เราจะพยายามที่จะเอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าที่จะสามารถทำได้ตามความเหมาะสม แต่เราอาจจะไม่สามารถทำการแก้ไขตามคำร้องได้ โดยลูกค้าต้องได้รับการยืนยันจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การทำประกัน

เราแนะนำให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางเพื่อครอบคลุมการสูญหาย เจ็บป่วย บาดเจ็บใด หรือการยกเลิกการเดินทางต่างๆก่อนเดินทางมาเมืองไทย

อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่มที่เราได้ทำการซื้อให้ตามคำร้องของลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระเงินนั้นและค่าบริการต่างๆถ้ามีให้เป็นเงินสดเท่านั้น

ผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนู

เราจัดเตรียมผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนูให้ท่าน และจะเปลี่ยนให้ทุกๆ 3 วันหรือแล้วแต่เหมาะสม

สิ่งของมีค่า

เรามีตู้เซฟนิรภัยให้ในห้องเกือบทุกห้อง เราแนะนำให้ท่านเก็บทรัพย์สินมีค่าเช่นพาสปอร์ต เงิน เช็คเดินทาง กล้อง เครื่องประดับต่างๆในตู้เซฟที่จัดให้ โดยหากไม่เก็บ จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเองและทางวิลล่าหรือพนักงานจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัวใดๆ

สัตว์เลี้ยง

หากท่านประสงค์จะนำสัตว์เลี้ยงมาพักด้วย กรุณาแจ้งเราล่วงหน้าก่อนทำการจอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่รับหรือไม่รับการเข้าพักที่มีสัตว์เลี้ยง โดยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรา โดยเราสามารถที่จะปฏิเสธการเข้าพักหรือริบมัดจำใดๆในกรณีนั้นหากมีการนำสัตว์เข้ามาที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงโดยเรา

ราคาและเงือนไขข้อกำหนดต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาที่พัก (Private Resort)Nat Greenbank